Nakliyat Sigortaları

EMTİA NAKLİYAT SİGORTALARI

Uluslararası ve Yurtiçi emtia nakliyatında nakliyat hasarları Nakliyat emtia poliçesi ile güvence altındadır.

Kara, hava, deniz ve demiryolu taşımaları esnasında meydana gelebilecek ve Nakliyat Emtia Sigorta Poliçesi ile teminat altına alınan riskler:

  • Kazalar,
  • Hırsızlık,
  • Yükleme-boşaltma hasarları,
  • Doğal afetler

YURTİÇİ TAŞIYICI MALİ MESULİYET (SORUMLULUK) SİGORTALARI

Üçüncü şahıslara ait muhtelif emtianın yurtiçinde karayolu ile taşınması sırasında, poliçede belirtilen kapsam çerçevesinde meydana gelecek kazalar nedeniyle taşınan emtianın zarara uğraması sonucu taşıyıcı firmaya düşen yasal mali sorumluluğu kapsar.

TEKNE (HULL) SİGORTALARI

Gemilerin

kötü hava şartları,
fırtına,
karaya oturma,
çarpma ve çarpışma

sonucu uğrayacağı zararları teminat altına alır.

YAT SİGORTALARI

Denizde,
karada,
tamirde,
çekek yerinde
depoda

iken yatların gövdeleri, motor veya prilligy tablets in germany. makineleri, servis botları, donanım ve ekipmanları deniz veya diğer rizikolara karşı teminat altına alınır.

Üçüncü şahıslara verilecek maddi ve bedeni zararlar da bu caniadan online pharmacy sigorta kapsamı altına alınabilmektedir.

GEMİ İNŞAAT SİGORTALARI

Gemi inşaatı, Tamiri tadili ile ilgili rizikoları teminat altına alır.

LİMAN/TERMİNAL İŞLETENLERİ SORUMLULUĞU

Liman işletme faaliyeti ile ilgili olan ve limanda bulunan deniz taşıtları, kargo, ekipman vb. ile 3.şahıs mallarında yükleme, boşaltma, yanaşma sırasında oluşabilecek zararlar, limana emanet olarak bırakılmış deniz taşıtları nedeniyle 3.şahıslara veya mallarına gelebilecek zararlar ve bu zararlar ile ilgili dava masraflarını teminat altına alır.

GEMİ TAMİRCİLERİ HUKUKİ SORUMLULUK SİGORTASI

Gemi tamircilerinin/onarımcılarının iskeledeki, kızaktaki gemiler ve kendi kontrolündeki 3.şahıslara ait emtea, araç generic viagra australia reviews vb. ile 3.şahısların kendilerine gelebilecek gemi tamirciliği faaliyetinden kaynaklanan sorumluluk hasarlarını teminat altına alır.

MARİNA İŞLETMECİLERİ HUKUKİ SORUMLULUK SİGORTASI

Marina/Çekek Yeri işleten Sigortalının sigortalı mahalde marine/çekek yeri işletme faaliyeti ile ilgili olarak 3.şahıslara karşı verebileceği zararlardan kaynaklanan hukuki sorumluluğunu teminat altına alır.

DEPO İŞLETENLERİ HUKUKİ SORUMLULUK SİGORTASI

Depoda bulunan 3.şahıslara ait malların, depo içerisinde istiflenmesi, boşaltılması ve yüklenmesi sırasında mallarda doğrudan fiziksel olarak meydana gelecek zararlar neticesinde depo işleticisine karşı ileri sürülen yasal sorumluluk taleplerini temin eder.

We usually reply with 24 hours except for weekends. All emails are kept confidential and we do not span in any ways.

Thank you for contacting us :)

Enter a Name

Enter a valid Email

Message cannot be empty