Ortak Alan Sigortası

Site veya apartman sakinleri olarak, ortak yaşam alanlarında her geçen gün birbirinden farklı birçok riskle karşı karşıya kalabiliyoruz. Bu da, site, apartman veya diğer ortak alan yöneticilerine önemli sorumluluklar yüklemektedir.

Kat Mülkiyet Kanunu ile kapsamı ve teminatları belirlenen Site paket sigortası, apartman sorumluluk sigortası gibi adlarla da bilinen  viagra in germany. Ortak Alanlar Sigortası paroxetine 20mg no prescription ’nın sorumluluğu kanunlarla yönetime verilmiştir. Herhangi bir hasar durumunda, tüm sorumluluk yönetime aittir ve hasar tazminatını karşılamak yönetimin sorumluluğundadır.

Ortak Alan Sigortası Kapsamı
Modern yaşam kentlerinin bir getirisi olan apartman ve site tipi yaşam alanlarının farklı ihtiyaçlarına cevap verebilecek tek sigorta olan Ortak Alanlar Sigortası ile sigorta konusu olan betonarme apartman yada sitelerin ortak kullanılan alanlarında meydana gelebilecek maddi zararlar, üçüncü şahıslara gelebilecek maddi yada bedeni zararlar ve bu alanların hizmetinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na tabi olarak çalışan işçilere karşı İşveren Sorumluluğu teminat altına alınmaktadır. Bu poliçe ile Yangın Teminatı’ nın yanı sıra isteğe bağlı ek teminatlar da verilebilmektedir. Asistans Yardım Hizmetleri de Ortak alanlar poliçesine dahil edilmiştir.

Ortak Alan Sigortası Teminatları
Ortak Alanlar Sigortası yaptırılırken otomatik teminatlar olan yangın, yıldırım, infilak gibi teminatların yanı sıra dahili su, fırtına, duman, kara taşıtları, hava taşıtları, yer kayması, kar ağırlığı, dolu, yakıt sızması, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve kötü niyetli hareketler, terör, enkaz kaldırma masrafları, komşuluk mali sorumluluk, geçici barınma giderleri, yeni yatırımlar teminatı, enflasyon koruma klozu, eksik sigorta klozu, izolasyon hasarları, cam kırılması ek teminatlar olarak poliçeye eklenebilmektedir.
En geniş teminat ve en uygun primlere sahip ortak alan sigortası teklifi almanız için aşağıdaki formu doldurmanız yeterli.

pros and cons of counterfeit cialis

We usually reply with 24 hours except for weekends. All emails are kept confidential and we do not span in any ways.

Thank you for contacting us :)

Enter a Name

Enter a valid Email

Message cannot be empty